نویسنده = فاطمه سرخیل
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در الاخبار الطوال

دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، پاییز 1390، صفحه 185-205

محمد رضا جلالی؛ زهرا علویان؛ فاطمه سرخیل


2. درآمدی بر روش و بینش تاریخی اسکندربیگ منشی ترکمان در عالم آرای عباسی

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 89-115

فاطمه سرخیل


3. روابط صفویان و گورکانیان هند

دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، تابستان 1386، صفحه 133-162

فاطمه سرخیل