کلیدواژه‌ها = تشیع
گفتمان زمانه و سیره ی سیاسی- اجتماعی امام سجاد علیه السلام با روش تقیّه (مطالعه موردی: تبیین تقیّه در مواجهه با قیام حَرّه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22081/hiq.2022.55052.1943

مرضیه برزن؛ کریم نجفی برزگر؛ اصغر قائدان؛ مریم غلامی


جستاری دررفتارشناسی متفاوت برخی از اصحاب امامیه بااهل بیت در چگونگی رفتار با مخالفان سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22081/hiq.2022.59517.2113

علی آقا نوری


مناسبات سیاسی - اجتماعی ایرانیان با یمن در سه قرن نخست هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22081/hiq.2021.55121.1944

عبدالرفیع رحیمی؛ زهرا طاهری


نقش عقاید مذهبی در گزارش‌گری تاریخ مطالعه موردی: گزارش گرایش اولجایتو به تشیع در منابع تاریخی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22081/hiq.2022.64214.2269

محمدحسین افراخته؛ حسین محسنی؛ نجمه صالحی


کنش‌گری فقیهان حله در نشر فرهنگ اسلامی پس از حمله مغول

دوره 22، شماره 2 - تابستان 1400 - مسلسل 86، شهریور 1400، صفحه 111-142

10.22081/hiq.2021.71612

مهدیه مهدوی کنی


تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران با تأکید بر نقش تشیع و تصوف

دوره 19، شماره 3 - پاییز 97 _ مسلسل 75، آذر 1397، صفحه 217-244

10.22081/hiq.2019.66726

محمد رضا روزبهانی


نقش قبایل یمنی در رواج تشیع در آذربایجان طیّ سده‌های نخست اسلامی

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، اردیبهشت 1394، صفحه 119-147

سید مسعود شاهمرادی


نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، آذر 1393، صفحه 115-133

حمید رضا مطهری؛ اصغر منتظر القائم؛ سید اصغر محمود آبادی


بررسی بن مایه های تاریخی نمایش مذهبی در ایران

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، خرداد 1393، صفحه 207-228

مصطفی پیرمرادیان؛ سمیه بختیاری


سیاست مذهبی حکومت ایلخانی؛ تسامح یا آشفتگی مذهبی؟

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، دی 1391، صفحه 133-154

علیرضا کریمی؛ منوچهر صمدی وند


وضعیت سیاسی تشیع از اضمحلال صفویه تا کریم خان زند

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، شهریور 1390، صفحه 7-35

حسین ایزدی؛ فاطمه پهلوان پور


شهرستانی و ملل و نحل

دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، شهریور 1387، صفحه 7-23

محمود خواجه میرزا


اقدامات عمرانی شاهان صفوی در عتبات عالیات

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، خرداد 1386، صفحه 67-80

مریم کاظمی دلیگانی


جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، دی 1385، صفحه 49-80

علی آقاجانی قناد


فاطمیان، آل بویه و تبلیغات شیعی

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، دی 1385، صفحه 101-117

محمود خواجه میرزا


علویان و اندیشه های شیعی در اندلس

دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، آذر 1385، صفحه 111-126

سید مهدی جوادی


پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران روزگار ایلخانی

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 65-94

حسین ابراهیمی


آرایش نظامی آل بویه درعراق و ایران «کلیفورد ادموند باسورث»

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 123-164

کلیفورد ادموند باسورث؛ حسین علینقیان


غیبت صغری و نخستین بحران های امامیه

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، خرداد 1385، صفحه 35-82

محمد کاظم رحمتی


آل بویه، عباسیان و تشیع

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، خرداد 1385، صفحه 83-100

پروین ترکمنی آذر


پى‏ آمدهاى غیبت بر اندیشه و حیات سیاسى شیعیان‏

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، دی 1384، صفحه 33-64

محبوبه جودکی


واقفیه‏

دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، مهر 1384، صفحه 49-78

حسن حسین زاده شانه چی


سیف الدوله صدقه، امیر شیعى بنى مزید

دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، مهر 1383، صفحه 63-92

محسن موئمنی


نقش ابراهیم بن مالک اشتر نخعى در حوادث سیاسى عراق (66 - 72 هجرى)

دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، تیر 1383، صفحه 97-136

خلیل شاکر حسین؛ علی غلامی دهقی