جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

در مقالۀ حاضر، با بهره­گیری از دو مفهوم «پارادایم» و «استراتژی سیاسی»، در بعد نظری به کاوش در اندیشه و رفتار جریان­های هاشمی پس از قیام عاشورا پرداخته­ایم. هم چنین با نگاهی به تاثیرات عاشورا بر هاشمیان، پارادایم اعتقادی ـ سیاسی که متعلق به امامیه است و نیز پارادایم سیاسی که مربوط به سایر رهیافت­هاست بررسی شده است.
ذیل دو پارادایم اصلی، رهیافت­های «علوی ـ فاطمی» با گرایش­های امامیان، حسنیان و زیدیان؛ «علوی ـ غیرفاطمی» (حنفیان)؛ و رهیافت «عباسی» مورد کاوش قرار گرفته است. در ادامه این سه رهیافت با  شاخص­هایی، چون: اندیشه سیاسی؛ مبارزه با رژیم/ مبارزه بر رژیم؛ مبارزه باز/ پوشیده؛ اصلاح / انقلاب؛ و نحوۀ ارتباط با سایر رهیافت­ها، سنجیده شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

after the ‘Ashura’ Uprising

نویسنده [English]

  • Ali-ye Agha-Jani-ye Ghannad
چکیده [English]

Employing the two models of “paradigm” and “political strategy”, this article has embarked on a theoretical investigation into the thought and behavior of various Hashemite inclinations following the ‘Ashura’ uprising. Also, having the effects of ‘Ashura’ on Hashemite conduct in mind, the ideological-political paradigm of the Imamiyyah Shi‘ah and of other political trends as well have been studied in this paper.
Under these two main paradigms, the ‘Alawite/Fatimid trend with an emphasis on the Imamis, Hasanids, and zaydids; the ‘Alawite/non-Fatimid trend with an emphasis on the Hanafids; and the ‘Abbasid trend have also been delved into. The paper compares and evaluates these three trends against criterions such as political thought, struggle against the ruling regime or attempting to topple that regime, open or secret struggle, reform, revolution, and relations with other trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashura’
  • Shi‘ah
  • Imamiyyah
  • Keysaniyyah
  • Hasanids
  • Muhammad ibn Hanafiyyah
  • ‘Abbasids