دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، تابستان 1393 
3. سوگ‌واری در سیره معصومان (ع)

صفحه 69-94

حمید رضا مطهری؛ محمد حسین توکلیان