کلیدواژه‌ها = عاشورا
تعداد مقالات: 7
1. درآمدی بر سنت سازی امویان؛ مطالعه روندی- فرایندی روزه عاشورا

دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، پاییز 1394، صفحه 71-108

احمد فلاح زاده


2. بررسی جامعه شناختی فرایندِ تغییراتِ ارزشیِ جامعه اسلامی در عصر معاویه

دوره 16، شماره 3 - پاییز 94 - مسلسل 63، پاییز 1394، صفحه 7-33

شمس الله مریجی


3. تعارض گزارش‌های آماری در بررسی‎های تاریخی؛ نمونه موردی، شمار زخم‎های امام حسین علیه السلام

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، زمستان 1393، صفحه 7-35

مهران اسماعیلی؛ زهرا زکی


6. بررسی تاریخیِ «انسجام» و «هویّت» اسلامی بعد از عاشورا

دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، پاییز 1390، صفحه 7-39

حبیب الله بابایی


7. جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، زمستان 1385، صفحه 49-80

علی آقاجانی قناد