کلیدواژه‌ها = امام حسین(ع)
تعداد مقالات: 2
2. بزرگداشت حماسه حسینى در تهران عصر ناصرى

دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، بهار 1380، صفحه 167-182

سید محمد حسین منظورالاجداد