کلیدواژه‌ها = شیعه
عثمانیه و شیعه در دو قرن نخست هجری

دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، آذر 1392، صفحه 103-128

سید علی خیرخواه علوی


جایگاه وقف در توسعه تشیع در عصر ایلخانان

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تیر 1391، صفحه 151-181

حسین ایزدی؛ صدرالله اسماعیل زاده


تأثیر دعا در رشد و شکوفایی فرهنگی و تمدنی شیعه

دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، دی 1388، صفحه 83-104

علی نوری مطلق؛ اعظم عاشوری


ابن کثیر دمشقی و تعصب مذهبی درکتاب البدایة و النهایة

دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، آذر 1386، صفحه 71-106

مصطفی معلمی


منازعات مذهبى در بغداد (656 - 232ه )

دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، اردیبهشت 1384، صفحه 95-142

منصوره کریمی قهی


قم در دو قرن نخست هجرى‏

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382، صفحه 17-48

محمد رضا پاک


ریشه شناسى جریان هاى سیاسى کوفى در نیمه نخست قرن اول هجرى/هفتم میلادى

دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، اردیبهشت 1381، صفحه 119-162

مارتین هیندز؛ محمد علی رنجبر


تإملى در تاریخ وفات پیامبر(ص)

دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، فروردین 1380، صفحه 3-26

جلیل تاری