کلیدواژه‌ها = شامات
تعداد مقالات: 3
1. نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در شامات از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 135-166

حسین مرادی نسب؛ هادی شمس‌آبادی


2. بازشناسی جریان‌های فکری اثرگذار در منطقه شامات در دوره ایوبیان تا پایان ممالیک

دوره 18، شماره 2 - تابستان 96، مسلسل 70، زمستان 1396، صفحه 229-258

شهناز کریم زاده سورشجانی؛ زهراء روح اللهی امیری؛ حسین ایزدی


3. سیاست‌های مذهبی و وضعیت علمی و آموزشی شامات(از اتابکان زنگی تا پایان ممالیک)

دوره 17، شماره 2 - تابستان 95 - مسلسل 66، تابستان 1395، صفحه 161-186

حسین ایزدی؛ شهناز کریم‌زاده سورشجانی