کلیدواژه‌ها = امامیه
تعداد مقالات: 5
1. مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق)

دوره 20، تابستان 98 - مسلسل 78، پاییز 1398، صفحه 7-30

رمضان محمدی؛ محمدعلی توحیدی نیا؛ روح الله توحیدی نیا


2. بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم »

دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، تابستان 1398، صفحه 129-172

امیر اشتری تلخستانی؛ محمد جواد یاوری سرتختی


3. تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع)

دوره 19، پاییز 97 _ مسلسل 75، پاییز 1397، صفحه 149-178

یحیی میر حسینی؛ علی باباخانی


5. جریان تاریخ‌نگاران امامیِ بصره از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 67-98

سید اکبر موسوی تنیانی