کلیدواژه‌ها = تاریخ اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 211-240

خسرو کمالی سروستانی؛ مرم جعفری سروجهانی


2. چرایی شکست اصلاحات اقتصادی عمر بن عبدالعزیز (م101ق)

دوره 17، شماره 4 - زمستان 95 - مسلسل 68، زمستان 1395، صفحه 161-192

سید امیر میرهلی


3. نقش بازرگانان در بافت تاریخی شهر یزد در عصر قاجار

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، بهار 1394، صفحه 231-261

حمید عزیزی؛ حسن کریمیان