کلیدواژه‌ها = غیبت
بررسی عملکرد امام عسکری(ع) درباره امام مهدی(عج)

دوره 23، شماره 1 - بهار 1401- مسلسل 89، مرداد 1401، صفحه 7-26

10.22081/hiq.2022.73183

مجید احمدی کچایی


بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، فروردین 1392، صفحه 83-103

سید عبدالکریم حسن پور


پى‏ آمدهاى غیبت بر اندیشه و حیات سیاسى شیعیان‏

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، دی 1384، صفحه 33-64

محبوبه جودکی


واقفیه‏

دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، مهر 1384، صفحه 49-78

حسن حسین زاده شانه چی