کلیدواژه‌ها = غیبت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، بهار 1392، صفحه 83-103

سید عبدالکریم حسن پور


2. پى‏ آمدهاى غیبت بر اندیشه و حیات سیاسى شیعیان‏

دوره 6، شماره 4 - زمستان - مسلسل 24، زمستان 1384، صفحه 33-64

محبوبه جودکی


3. واقفیه‏

دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، پاییز 1384، صفحه 49-78

حسن حسین زاده شانه چی