کلیدواژه‌ها = قفقاز
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه تفلیس در قلمرو اسلامی از آغاز فتوحات تا اوایل قرن ششم هجری

دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، تابستان 1399، صفحه 221-256

محسن رحمتی؛ الهام آقاجری


2. مسلمانان قفقاز: از تعامل با ایران تا تقابل با روسیه

دوره 20، زمستان 98 _ مسلسل 80، بهار 1399، صفحه 203-238

قاسم چراغچی؛ علی اکبر کجباف


3. فتوحات مسلمانان در قفقاز

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 117-139

سید سجاد حسینی؛ جعفر آقازاده