نویسنده = زهرا بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. رفتار شناسی امام رضا علیه السلام در جریان غلو

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، زمستان 1391، صفحه 95-131

نعمت الله صفری فروشانی؛ زهرا بختیاری


2. تعامل امام رضا (ع) با فرقه زیدیه

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تابستان 1391، صفحه 83-112

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ زهرا بختیاری