کلیدواژه‌ها = اسماعیلیان
بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان

دوره 16، شماره 2 - تابستان 94 - مسلسل 62، شهریور 1394، صفحه 141-174

جعفر شریفی؛ محمد علی چلونگر؛ سید علیرضا ابطحی


اسماعیلیان در الموت و جنوب ناحیه دریای مازندران پس از فتوحات مغول

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، مهر 1391، صفحه 105-136

شفیق ویرانی؛ ساسان طهماسبی


سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر

دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، فروردین 1391، صفحه 121-156

فاطمه جان احمدی؛ صفورا سالاریه


سرانجام تاریخ و غایت انسان از دیدگاه اسماعیلیه با تأکید بر دعوت قدیم

دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، دی 1390، صفحه 109-123

زهره باقریان


مذهب خواجه نصیرالدین طوسی و تاثیر آن بر تعامل وی با اسماعیلیان نزاری

دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، تیر 1389، صفحه 27-47

حسین ایزدی؛ مطهره سادات احمد پناه


قومس و اسماعیلیان

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، دی 1385، صفحه 119-138

حسن شادپور


مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان و قرمطیان

دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، آذر 1385، صفحه 51-92

علیرضا روحی میر آبادی


پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران روزگار ایلخانی

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 65-94

حسین ابراهیمی


مناسبات فاطمیان و غزنویان‏

دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، مهر 1383، صفحه 93-115

محمد علی چلونگر


اسماعیلیان اصفهان‏

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382، صفحه 119-146

محمد علی چلونگر


دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزارى

دوره 3، شماره 3 - پاییز - مسلسل 11، مهر 1381، صفحه 143-166

على رضا روحى میرآبادى


((راشدالدین سنان)) پیشواى بزرگ اسماعیلیان شام در عصر صلیبى

دوره 2، شماره 3 - پاییز - مسلسل 7، مهر 1380، صفحه 137-168

عبد الله ناصری