کلیدواژه‌ها = مدیریت تعارض
مواجهه امام هادی(ع)با تنش‌های سازمان وکالت در دوران امامت خود

دوره 18، شماره 3 - پاییز 96 _ مسلسل 71، فروردین 1397، صفحه 221-242

10.22081/hiq.2018.65469

حسین قاضی خانی


بررسی تاریخی زمینه‌های بروز تعارض در مدینة النبی

دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، فروردین 1391، صفحه 25-53

سید حسین فلاح زاده؛ حسین قاضی خانی