بررسی تاریخی زمینه‌های بروز تعارض در مدینة النبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام

چکیده

اگر اختلاف و تعارض به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار در جوامع بشری به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به تنش و حتی بحران در جامعه منجر شود. از این روی، امروزه شاخه‌ای از دانش مدیریت به بررسی عوامل و زمینه‌های پیدایش تعارض و راه‌های مقابله با آن اختصاص یافته است. بررسی سیرة نبوی نشان‌گر آن است که در جامعة اسلامی عصر نبوی نیز عوامل و زمینه‌های مختلفی برای بروز تعارض وجود داشته است و پیامبر6 با درایت و کاردانی، این تعارض‌ها را مدیریت می‌کردند. این نوشتار با بهره‌گیری از مفاهیم و مباحث مطرح در زمینه مدیریت تعارض، می‌کوشد بسترهای بروز تعارض در جامعة اسلامی عصر نبوی را در دو بخش متغیرها و عوامل ساختاری و متغیرها و عوامل انسانی شناسایی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical Investigation on the Grounds of the Emergence of Conflict in Medina

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Fallahzadeh 1
  • Hossein Qazikhani 2
چکیده [English]

The dispute and controversy as an inevitable reality in human societies could lead to tension and even crisis unless it is truly managed. Consequently, nowadays a branch of management has been devoted to the study of the grounds of the emergence of Conflict and the way of confrontation with it. The investigation of prophet's conduct indicates that in the Islamic community at the age of the prophet, there have been various grounds for the emergence of Conflict and Prophet (PBUH) managed these Conflict through insight and efficiency. Utilizing the well-known concepts and issues concerning the management of Conflict, this writing tries to identify the grounds of the emergence of Conflict in the Islamic community at the age of the prophet in two sections of variables and the structural elements as well as variables and Humanistic elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God's Messenger (PBUH)
  • Prophet's Conduct
  • Medina
  • Conflict
  • management of conflict