مواجهه امام هادی(ع)با تنش‌های سازمان وکالت در دوران امامت خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره‌ اهل‌بیت(ع)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

سازمان وکالت، شبکه‌ای از وکلای به‌هم‌پیوسته بود که در عصر حضور ائمه(ع)، وظیفه‌ سامان‌دهی امور شیعیان را در امور مرتبط با امام بر عهده داشت. این سازمان در روزگار امام هادی(ع) با توجه به شرایط سیاسی پدیدآمده توسط دستگاه خلافت عباسی، دوران جدیدی از فعالیت خود را تجربه ‌کرد که لازمه‌ آن، انجام فعالیت‌ها به صورت پنهانی و دوری‌جستن از هرگونه تنش و اختلاف درونی بود. این شرایط حساس، می‌طلبید تا امام هادی(ع) به عنوان رهبر عالی این سازمان، بستر‌ها و عوامل تنش‌زایی در فعالیت‌های کارگزارانش را رصد کند؛ تا در موقع لزوم، با ارائه راهکارهایی در پیشگیری یا برون‌رفت از تنش، سازمان را هدایت کند و به‌سلامت، از خطرهای پیش‌ رو گذر دهد. استقرای اطلاعات تاریخی مرتبط با وکلای امام هادی(ع) از منابع کتابخانه‌ای و سپس بررسی و تحلیل آنها، مؤید این فرضیه است که امام هادی(ع) با آگاهی از بسترهای بروز تعارض و تنش در سازمان وکالت، در درجه نخست در صدد پیشگیری از بروز تعارض بوده‌ و در مواجهه با تنش‌های پدیدآمده نیز با بهره‌گرفتن از راهکارهای مختلف که در متن مقاله به‌تفصیل معرفی شده، سازمان را در برابر خطرات پیرامونی حفظ نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Hadi Dealing with Tensions in the Organization of the Agents

نویسنده [English]

  • Hossein Qazikhani
Assistant professor of history and conduct of household research center, and Islamic culture and science research center
چکیده [English]

The organization of agents was considered as a system of joint agents whose responsibility was organizing the Shiites’ affairs in time of Imams (PBUT). This organization experienced  the new course of his activity regarding the political conditions provided by Abbasid caliphate system, and its necessity was doing covert activities and avoiding any tension and internal disagreement. Due to these conditions, Imam Hadi as the supreme leader of this organization could observe the grounds and elements of detente in activities of his agents so that he could present the strategies to prevent the tension or detente and direct the organization. The extraction of historical information from the library sources related to the agents of Imam Hadi and then their study and analysis confirms this hypothesis that Imam Hadi prevented the happening of conflict by getting of aware of the grounds causing disagreement and tension in the organization and in dealing with the tensions, he could preserve the organization against the dangers by taking different strategies which have been broadly introduced in the article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hadi (PBUH)
  • management of conflict
  • organization of agents
  • history of Shiite Imams
  • history of Shiites