کلیدواژه‌ها = نقد تاریخی
اعتبارسنجی گزارش‌هایی از مقتل الحسین در الإرشاد بر پایه معیارهای تاریخ‌نگاری شیخ مفید

دوره 23، شماره 3- پاییز 1401- مسلسل 91، اردیبهشت 1402، صفحه 31-58

10.22081/hiq.2023.74144

رضا رمضانی؛ ابراهیم صالحی حاجی آبادی


اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین(ع)

دوره 21، شماره 3 - پاییز 99 - مسلسل 83، آذر 1399، صفحه 139-166

10.22081/hiq.2020.69377

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ رضا رمضانی؛ رشید رکابیان


بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم »

دوره 19، شماره 4 - زمستان 97 _ مسلسل 76، تیر 1398، صفحه 129-172

10.22081/hiq.2019.67079

امیر اشتری تلخستانی؛ محمد جواد یاوری سرتختی


شیوه نقد اخبار تاریخ اسلام در بحار الأنوار

دوره 17، شماره 3 - پاییز 95 - مسلسل 67، آبان 1395، صفحه 7-49

رسول جعفریان؛ قاسم قریب؛ حسن طارمی راد


گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، بهمن 1393، صفحه 123-144

یحیی میر حسینی؛ حسین شجاعی


درآمدی بر روش‌شناسی آثار تاریخی دکتر سیّد جعفر شهیدی

دوره 13، شماره 2 - تابستان 91 - مسلسل 50، تیر 1391، صفحه 183-211

تورج زینی وند