نقد دیدگاه مارتین لینگز درباره نقش امیرالمؤمنین علی(ع) در مهم‌ترین جنگ‌های عصر پیامبر اعظم(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه، گروه تاریخ اهل بیت(ع)

10.22081/hiq.2023.74233

چکیده

مارتین لینگز از معدود خاورپژوهانی است که از مسیحیت به اسلام گرویده است. یکی از مهم‌ترین آثار وی، کتابی است با عنوان محمد(ص) بر پایه کهن‌ترین منابع. وی در این کتاب به بررسی زندگی پیامبر اعظم(ص)پرداخته و گزارش نسبتاً جامعی در این زمینه ارائه داده است. این کتاب، شرح حال برخی صحابه مشهور و نقش و جایگاه آنان را نیز به تفصیل بیان کرده است. تأملات روش‌شناختی و محتوایی زیادی درباره کتاب مطرح است که یکی از آن‌ها، «نقش علی(ع)در مهم‌ترین جنگ‌های عصر نبوی» است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تاریخی و بر اساس سنجه‌های روش تاریخی، به نقد و بررسی این بخش از کتاب پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مارتین لینگز با گزینش بدون منطقِ برخی گزارش‌ها، عدم توجه به همه شواهد و منابع موجود، نادیده گرفتن برخی گزارش‌ها و بزرگ‌نمایی گزارش‌های دیگر و سرانجام تحمیل پیش‌فرض‌های خود بر تاریخ، عملا از اصول و معیارهای پژوهش تاریخی فاصله گرفته و تقریری ناقص از نقش علی(ع) در این جنگ‌ها ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Martin Lings' View on the Role of Amir al-Mu'minin Ali (A. S) in the Most Important Battles of the Prophet's Era

نویسنده [English]

 • Hosein abdalmohammadi
Associate Professor in History Department of Ahl al- Bayt, Jamiah al- Mustafa al- Alamiyah
چکیده [English]

Martin Lings is one of the few orientalists who converted from Christianity to Islam. One of his most important works is a book titled: Muhammad: His Life Based On the Earliest In this book, he considered the life of the great prophet and presented a relatively comprehensive report in this regard. This book has detailed the biographies of some famous Companions along with their roles and positions. There are many methodological and content based reflections about the book, one of which is the role taken by Ali (A.S) in the most important battles of the Prophetic era. The present research has reviewed this part of the book relying on the historical analysis method of research. The findings of the research clarify that Martin Lings has practically distanced himself from the principles and criteria of historical research due to selecting some reports without logic, not considering all the available evidence and sources, ignoring some reports and overstating other reports, and finally imposing his own assumptions on history. He has consequently presented an imperfect account on the role of Ali (A.S) in these battles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ali (A.S)
 • Martin Lings
 • Battles of Prophet
 • Orientalism
 • historical criticism

عنوان مقاله [العربیة]

نقد آراء مارتن لینغز حول دور أمیر المؤمنین علیّ(ع) فی أهمّ حروب عصر الرسول(ص)

چکیده [العربیة]

مارتن لینغز هو من المستشرقین القلائل الذین تحوّلوا من المسیحیّة إلى الإسلام. وأحد أهمّ تألیفاته هو کتابٌ بعنوان محمّد(ص) استناداً إلى أقدم المصادر.
وفی هذا الکتاب قام المؤلّف بالبحث فی سیرة حیاة الرسول الأعظم(ص)، وقدّم تقریراً شاملاً نسبیّاً فی هذا المجال.
کما یشتمل هذا الکتاب أیضاً على استعراضٍ مفصّلٍ لسیرة عددٍ من مشاهیر الصحابة ودورهم ومکانتهم. وهناک ملاحظات وتأمّلات کثیرة حول منهج الکتاب ومحتواه، أحدها هو عن (دور علیّ(ع) فی أهمّ الحروب فی العصر النبوی).
والمقال الحالی یتکفّل بنقد ومناقشة مضامین هذا القسم من الکتاب بأُسلوب التحلیل التاریخی وفقاً لمعاییر ومقاییس المنهج التاریخی. وتشیر نتائج التحقیق إلى أنّ مارتن لینغز ومن خلال انتقائه غیر المنطقیّ لبعض التقاریر، وعدم التفاته إلى کلّ الشواهد والمصادر الموجودة، وتجاهله لبعض التقاریر وتضخیمه لتقاریر أُخرى، وأخیراً تحمیله افتراضاته المسبقة على التاریخ، یکون عملیّاً قد ابتعد عن أُصول ومعاییر التحقیق التاریخی، وقدّم تقریراً ناقصاً عن دور علیّ(ع) فی هذه الحروب.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • علیّ(ع)
 • مارتن لینغز
 • غزوات الرسول
 • الاستشراق
 • النقد التاریخی