کلیدواژه‌ها = مصر
زمینه‌ها و عوامل اصلی مهاجرت قبایل هلالی به مصر و افریقیه

دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، تیر 1392، صفحه 115-136

محمد علی چلونگر؛ مهدی عزتی


سیاست علمی و فرهنگی فاطمیان در مصر

دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، فروردین 1391، صفحه 121-156

فاطمه جان احمدی؛ صفورا سالاریه


نقش سیاسی و اقتصادی خاندان ماذرائی در مصر قرون سوم و چهارم هجری

دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، تیر 1388، صفحه 87-119

الهام امینی کاشانی


تاریخ نگاری مصر در قرن نوزدهم

دوره 10، شماره 1 - بهار 88 - مسلسل 37، خرداد 1388، صفحه 187-212

غلامحسین نوعی


مالک اشتر و اوضاع زمانه

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، شهریور 1385، صفحه 19-45

علی اکبر عباسی


رسمى شدن کیش اسماعیلیه و تأثیرات آن در مصر عصر فاطمى‏

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، اردیبهشت 1383، صفحه 79-94

فاطمه جان احمدی


وزارت بدر الجمالى‏

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، اردیبهشت 1383، صفحه 119-134

رمضان صیقل


محمد بن ابى حذیفه‏

دوره 4، شماره 3 - پاییز - مسلسل 15، مهر 1382، صفحه 25-38

محمد حسین رجبی دوانی


منابع مالى دولت فاطمیان‏

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382، صفحه 101-118

محمود خواجه میرزا


تاریخ اقتصادى مصر در دوران اولیه‏ اسلامى‏1 (1171- 868م/567-254ق)

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382، صفحه 163-198

گلادیس فرانتس - مورفی؛ معصومعلی پنجه؛ مرتضی کریمی


روابط ایران و مصر از اسلام تا دوره فاطمیان

دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تیر 1381، صفحه 184-204

روون گست؛ نصرالله صالحی