محمد بن ابى حذیفه‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى، دانشگاه تهران

چکیده

«محمدبن ابى‏حذیفه»، از صحابه‏ى رسول اکرم صلى الله علیه وآله و فرزند ابوحذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف قریشى است که در مهاجرت پدر و مادرش به حبشه در آنجا به دنیا آمد. وى پسر دایى معاویة بن ابى‏سفیان و پرورش یافته‏ى دست عثمان بن عفان خلیفه‏ى سوم است؛ با این حال، نسبت به آن دو بغض داشت و حامى امیرالمؤمنین على علیه السلام بود. وى در قیام مردم مصر بر ضد خلیفه‏ى سوم نقش مهمى داشت و بعد از اخراج فرمان‏رواى عثمان از مصر، مدت زمانى بر این استان مهم حکومت کرد.
حکومت محمدبن ابى‏حذیفه بر مصر مسلم، ولى نحوه‏ى دست‏یابى وى به قدرت و زمان امارت و سرانجامِ وى در نقل‏هاى تاریخى بسیار مغشوش و مختلف آمده است. در این مقاله، ضمن بیان مهم‏ترین روایات در این باب، تلاش گردیده تا از میان آن نقل‏ها آنچه به حقیقت نزدیک‏تر است ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muhammad Ibn Abi-Hudhayfah

نویسنده [English]

  • Mohammad-Hossein Rajabi (Davani)
چکیده [English]

Muhammad Ibn Abi-Hudhayfah, the son of Abu-Hudhayfah Ibn یtbah Ibn Rabiؤh Inb àbd Shams Ibn àbd Manaf Al-Ghurashi, was a Companion of the prophet of Islam, Muhammad. He was a cousin of Mu'awiyah Ibn Abi-Sufyan and was reared and bred by the Third Caliph یthman Ibn àffan.
Nevertheless, he disliked both of them and supported àli Ibn Abi-Talib. He played a major role in the rebellion of the Egyptian people against the Third Caliph and following the expulsion of یthman's governor from Egypt, he governed that important province for a while.
Though Muhammad Ibn Abi-Hudhayfah's rule over Egypt is certain; the way he came to power, the duration of his rule and his end is highly ambiguous and contradictory in historical records. In this article, while presenting the most significant records on this case, it has been tried to highlight what is more likely to be nearer to truth.