کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روایی ـ تاریخیِ پرچم‌داری امیرمؤمنان علی(ع) در غزوات پیامبر اکرم(ص)

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 7-40

کاوس روحی برندق؛ علی احمدی


2. دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع)

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، بهار 1396، صفحه 7-32

محمدرضا بارانی؛ زینب میرزایی مهرآبادی