کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی پیامدها و آسیب‌های فتوحات در دهه‌های نخستین اسلامی

دوره 22، شماره 4 - زمستان 1400- مسلسل 88، خرداد 1401، صفحه 163-196

10.22081/hiq.2022.72775

خلیل زارعی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سیاوش یاری


مسلمانان قفقاز: از تعامل با ایران تا تقابل با روسیه

دوره 20، شماره 4 - زمستان 98 _ مسلسل 80، اسفند 1399، صفحه 203-238

10.22081/hiq.2020.68788

قاسم چراغچی؛ علی اکبر کجباف