کلیدواژه‌ها = امام حسن(ع)
جایگاه مسجد کوفه در مناقشه‌های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت در فاصله‌ زمانی 17 ـ 132ﻫ.ق

دوره 22، شماره 3 - پاییز 1400 - مسلسل 87، دی 1400، صفحه 101-130

10.22081/hiq.2022.72150

سیف حاتم عبدعلی النعمانی؛ مریم عزیزیان؛ محبوبه فرخنده زاده


پژوهشی درباره تعداد حج‌‌های پیاده امام حسن مجتبی(ع)

دوره 22، شماره 1 - بهار1400 _ مسلسل 85، خرداد 1400، صفحه 35-66

10.22081/hiq.2021.70429

علی‌اکبر ذاکری


دیدگاه مادلونگ درباره اختلاف امام حسن(ع) و امام علی(ع)

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، خرداد 1396، صفحه 7-32

10.22081/hiq.2017.63455

محمدرضا بارانی؛ زینب میرزایی مهرآبادی


بررسی انتقادی دیدگاه خاورشناسان درباره سیره حکومتی امام حسن مجتبی(ع)

دوره 16، شماره 4 - زمستان94 - مسلسل 64، اسفند 1394، صفحه 43-67

محمدرضا احمدی‌ندوشن؛ محمدحسن زمانی