کلیدواژه‌ها = اهل ذمه
بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، بهمن 1393، صفحه 37-66

خدیجه عالمی؛ سمیه مؤمنه


((شــروط الـعـمریـه)) معرفى متنى کهن در باب اهل ذمه

دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تیر 1381، صفحه 67-80

یونس فرهمند


اهل ذمه در صدر اسلام

دوره 2، شماره 2 - تابستان - مسلسل 6، تیر 1380، صفحه 45-56

علی ناظمیان فرد


مرجئه و نو مسلمانان

دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، فروردین 1380، صفحه 27-44

حسین مفتخری