بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

رفتار حاکمان صدر اسلام با اهل ذمه به عنوان یک اقلیت دینی در جامعه اسلامی از جنبه­های مختلفی شایستة بررسی است. امیرالمؤمنین علیعلیه السلام هم در ایام حکومت خود نظام رفتاری ویژه­ای داشت که زمینه­ساز روابط مسالمت­ آمیز پیروان ادیان مختلف و گرایش مسیحیان به اسلام شد. نظام رفتاری امیرالمؤمنین علیعلیه السلام با مسیحیان عصر حکومت خود را در چهار حیطة اجتماعی، اعقتادی، سیاسی و اقتصادی می­توان بررسی کرد. نوشتار حاضر می­کوشد ضمن ارائه گزارشی از این چهار حیطه و مؤلفه­ های فرعی آن، نشان دهد که برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عقیدتیِ مسلمانان و غیر مسلمانان جامعه جزو نخستین اولویت­های امیرالمؤمنین علیعلیه السلام در دوران حکومت ایشان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing on the Conduct of Amir al-Momenin PBUH with Christians in His Governance Era

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Alemi 1
  • Somayeh Mo’meneh 2
1 Assistant professor of history department, Tehran University
2 M.A student of history of Islam, Tehran University
چکیده [English]

The conduct of governors in the early Islam with Ahle- Zemmeh as a religious minority in the Islamic community is worth considering in diverse aspects. Amir al- Momenin PBUH in the time of his governing was of particular conduct providing the ground for the peaceful relationship between the followers of diverse religions as well as the tendency of Christians towards Islam. The conduct of Amir al- Momenin with the Christians in his governing era could be investigated within the social, belief, political and economic domains. The present writing tries to present a report on these four domains and its subcategories and to reveal that considering the political, social, economic, belief rights of the Muslims as well as the non-Muslims of community are considered the first priorities of Amir al- Momenin in his governance era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir al- Momenin Ali PBUH
  • Christians
  • people of the book
  • Ahle- Zemmeh
  • history of early Islam