کلیدواژه‌ها = امام حسن عسکری(ع)
مکاتبه‌های ساکنان ایران با امام حسن عسکری(ع)

دوره 22، شماره 4 - زمستان 1400- مسلسل 88، خرداد 1401، صفحه 109-136

10.22081/hiq.2022.72762

حسین حسینیان مقدم؛ احسان جعفری پور


درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه

دوره 22، شماره 3 - پاییز 1400 - مسلسل 87، دی 1400، صفحه 195-218

10.22081/hiq.2022.72173

احمد فلاح زاده؛ محمد سپهری


بررسی و نقد مدخل[امام] حسن عسکری(ع) دائرة المعارف اسلام (EI2)

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387، صفحه 149-170

عباس احمد وند؛ سعید طاوسی مسرور