کلیدواژه‌ها = مسیحیان
بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، بهمن 1393، صفحه 37-66

خدیجه عالمی؛ سمیه مؤمنه


روابط معصومان علیه السلام با اهل کتاب و مبانی آن

دوره 15، شماره 2 - تابستان - مسلسل 58، شهریور 1393، صفحه 183-216

سید فخرالدین طباطبایی


پیامدهای اجتماعی حضور مسلمانان در آندُلُس

دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، اردیبهشت 1392، صفحه 127-152

محمد علی چلونگر؛ پروین اصغری


بررسی جایگاه قبایل عرب مسیحی ایران در روند فتوحات مسلمانان در عراق

دوره 8، شماره 4 - زمستان 86 - مسلسل 32، دی 1386، صفحه 41-68

محمد علی چلونگر؛ مریم سلیمانی


علل سقوط امپراتورى موحدان از دیدگاه مورخان معاصر اسپانیا

دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، تیر 1383، صفحه 137-172

ایزابل اوکنور؛ عبدالله همتی گلیان


((شــروط الـعـمریـه)) معرفى متنى کهن در باب اهل ذمه

دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تیر 1381، صفحه 67-80

یونس فرهمند