کلیدواژه‌ها = سازمان وکالت
تحلیلی بر شبکه سازی قدرت سیاسی ـ دینی در عصر ابناء الرضا(ع) بر اساس نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی

دوره 21، شماره 4 - زمستان99 _ مسلسل 84، اسفند 1399، صفحه 51-78

10.22081/hiq.2021.69710

رحمت عباس تبار مقری؛ عادله آزرم نژاد


بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی(ع)

دوره 18، شماره 3 - پاییز 96 _ مسلسل 71، فروردین 1397، صفحه 159-194

10.22081/hiq.2018.65467

رمضان محمدی؛ محمدعلی توحیدی نیا


مواجهه امام هادی(ع)با تنش‌های سازمان وکالت در دوران امامت خود

دوره 18، شماره 3 - پاییز 96 _ مسلسل 71، فروردین 1397، صفحه 221-242

10.22081/hiq.2018.65469

حسین قاضی خانی


امام کاظم علیه السلام و سازمان وکالت

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، فروردین 1392، صفحه 7-45

محمد رضا جباری