بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی ارشد تاریخ تشیع و کلام اسلامی

چکیده

عصر امام هادی(ع)، از دوره‌های مهمّ گسترش و تثبیت تشیع است. مقاله حاضر، با بهره­گیری از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در منابع تاریخی، روایی و کلامی، کوشیده است به کشف و وصف چگونگی وضعیت شیعیان در آن دوره بپردازد. یافته­های پژوهش نشان­دهنده آن است که از یک سو، امام با وجود تنگناهای سیاسی که با آن مواجهه بود، توانست مرزهای اندیشه­ای تشیع را برای شیعیانی که پس از شهادت امام جواد(ع)‌ همگی به امامت امام هادی(ع)‌ اتفاق نظر داشتند، حفظ نماید و از سوی دیگر، شیعیان نیز دست به تولید آثار فراوانی برای ترسیم اندیشه­های شیعی زدند که به عنوان میراث شیعی همچنان باقی است. شیعیان در برخورد با مواضع محدودکننده خلفای عباسی نیز گاه به صورت ابتکاری و گاه به اشاره امام(ع)، راهبردها و سیاست‌هایی متناسب اتخاذ کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytic Study of Twelvers’ Status in Time of Imam Hadi (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Ramezan Mohammadi 1
  • Mohammad Ali Tohidinia 2
1 Assistant Professor of History Department, Howzeh and University Research Center
2 M. A Student of History of Shiism and Islamic Theology
چکیده [English]

The time of Imam Hadi (PBUH) is considered as an important era of propagation and stabilization of Shiism. Relying on the documents and analytic studies of historical, narrative and theological sources, the present article has endeavored to discover and describe the status of Shiites of that time. The findings of research illustrates that Imam Hadi (PBUH) regardless of the existence of political predicaments could preserve the limits of thought of shiism in favor of Shiites who were in agreement with his Imamate following the martyrdom of Imam Javad (PBUH) and Shiites could develop abundant works for the purpose of illustrating the Shiite thoughts being considered as the Shiite legacy. 
Shiites could take creative and appropriate strategies by themselves or under the leadership of Imam Hadi (PBUH) in dealing with restraining positions of Abbasid caliphs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hadi (PBUH)
  • history of Shiism
  • organization of agents
  • Abbasid caliphate
  • Islamic sects