کلیدواژه‌ها = اقطاع
تعداد مقالات: 3
1. کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 57-87

سید مسعود شاهمرادی؛ کیومرث عظیمی


2. آرایش نظامی آل بویه درعراق و ایران «کلیفورد ادموند باسورث»

دوره 7، شماره 2 - تابستان 85 - مسلسل 26، تابستان 1385، صفحه 123-164

کلیفورد ادموند باسورث؛ حسین علینقیان


3. «طعمه» و تحوّل آن در تشکیلات ادارى و مالى صدر اسلام

دوره 3، شماره 4 - زمستان - مسلسل 12، زمستان 1381، صفحه 5-14

سید جمال موسوی