کلیدواژه‌ها = آیات شیطانی
تعداد مقالات: 1
1. نقد درونی و بیرونی گزارش های طبری از داستان غرانیق

دوره 11، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 89 - مسلسل 41 و 42، تابستان 1389، صفحه 7-25

مهران اسماعیلی؛ محمد سعید نجاتی