کلیدواژه‌ها = جغرافیا
تعداد مقالات: 3
1. نقش شیعیان در تدوین منابع جغرافیایی

دوره 19، بهار 97 - مسلسل 73، بهار 1397، صفحه 41-66

علی غفرانی


2. عجایب نگاری ابن فقیه در کتاب البلدان

دوره 14، شماره 4 - زمستان - مسلسل 56، بهار 1392، صفحه 75-100

محمد جعفر اشکواری


3. در آمدى بر جغرافیاى قصص قرآنى

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، بهار 1383، صفحه 135-166

عبدالعزیز کامل؛ حسین علینقیان