کلیدواژه‌ها = روابط سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. بستر شناسی تعامل بنی رستم، در شمال افریقا با امویان اندلس

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، پاییز 1393، صفحه 89-114

علی رضا روحی


2. روابط صفویان و گورکانیان هند

دوره 8، شماره 2 - تابستان 86 - مسلسل 30، تابستان 1386، صفحه 133-162

فاطمه سرخیل