نویسنده = محمد رضا جلالی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد روان شناختی اجتماعی دینوری در الاخبار الطوال

دوره 12، شماره 3 - پاییز 90 - مسلسل 47، پاییز 1390، صفحه 185-205

محمد رضا جلالی؛ زهرا علویان؛ فاطمه سرخیل