نویسنده = سید قاسم رزاقی موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انتقادی آثار خاورشناسان درباره امام کاظم علیه السلام

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، بهار 1392، صفحه 127-152

سید قاسم رزاقی موسوی


2. بررسی انتقادی دیدگاه ویلیام مونتگمری وات دربارة شیعه در دورة بنی‌امیه

دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، زمستان 1390، صفحه 75-108

سید قاسم رزاقی موسوی