نویسنده = حمید رضا مطهری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاریخی روزه عاشورا در صدر اسلام

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، زمستان 1391، صفحه 71-94

حمید رضا مطهری؛ مهدی رفیعا


2. بررسی تاریخی حقوق بشر دوستانه در جنگ‌های پیامبر(ص)

دوره 13، شماره 1 - بهار 91 - مسلسل 49، بهار 1391، صفحه 7-24

حمید رضا مطهری


3. «بیعت» و کارکردهاى آن در عصر جاهلى و صدر اسلام‏

دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، زمستان 1382، صفحه 109-132

حمید رضا مطهری