کلیدواژه‌ها = بنی امیه
بررسی نقش طرفداران بنی امیه در ترویج نظریه جبر

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، آذر 1393، صفحه 159-191

سید رضا قائمی؛ رسول رضوی


عثمانیه و شیعه در دو قرن نخست هجری

دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، آذر 1392، صفحه 103-128

سید علی خیرخواه علوی


بررسی انتقادی دیدگاه ویلیام مونتگمری وات دربارة شیعه در دورة بنی‌امیه

دوره 12، شماره 4 - زمستان 90 - مسلسل 48، دی 1390، صفحه 75-108

سید قاسم رزاقی موسوی


جایگاه و نقش آل زبیر در تاریخ اسلام

دوره 11، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 89 - مسلسل 43 و 44، دی 1389، صفحه 121-171

احمد فلاح زاده