کلیدواژه‌ها = غالیان
غالیان دوره امام جواد(ع) و نوع برخورد آن حضرت با آن‌ها

دوره 17، شماره 1 - بهار 95 - مسلسل 65، فروردین 1395، صفحه 213-238

یدالله حاجی زاده


غالیان دوره امام رضا (ع) و چگونگی برخورد آن حضرت (ع) با آنها

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، خرداد 1393، صفحه 49-92

یدالله حاجی زاده


رفتار شناسی امام رضا علیه السلام در جریان غلو

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، دی 1391، صفحه 95-131

نعمت الله صفری فروشانی؛ زهرا بختیاری


علل دست‏گیرى حسین بن روح نوبختى‏

دوره 4، شماره 1 - بهار - مسلسل 13، اردیبهشت 1382، صفحه 69-84

طاهره عظیم زاده طهرانی