علل دست‏گیرى حسین بن روح نوبختى‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.

چکیده

حسین‏بن روح نوبختى که نزد امامیه به عنوان سومین نایب خاص امام دوازدهم علیه السلام معروف است، پنج سال از عمر خود را (317 - 312 ق / 929 - 924 م) در زندان مقتدر، خلیفه‏ى عباسى، به سر برد. این نوشته به بررسى علل دست‏گیرى او مى‏پردازد. در مورد دست‏گیرى او دو علت مطرح شده است:
1. عدم پرداخت اموالى که حکومت از او مطالبه مى‏کرد؛
2. همکارى با قرامطه.
در این مقاله علت اول تأیید و علت دوم رد شده است؛ علاوه بر آن، فرض سومى نیز با تکیه بر قراین مطرح شده است و آن این‏که، غالیان با کمک حکومت موجبات دست‏گیرىِ حسین‏بن روح را فراهم کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for Husain ibn Ruh Nowbakhti's Arrest

نویسنده [English]

  • Tahereh àzimzadeh Tehrani
چکیده [English]

Husain ibn Ruh Nowbakhti, who is considered by the Twelver Shصah as the third special deputy to their 21th Imam, spent five years of his lifetime, 429 ه 929 AD, in the prison of al ه Mughtadir, the Addasid Khalifah. This article takes up the two reasons often cited for his arrest:
1. Refusal to pay what the government demanded of him.
2. Cooperation with Qarmatian.
The article confirms the first and rejects the Second reason.
In addition, a third hypothesis has been brought up here; that is, the Ghulat )Exaggerators( conspired and provoked the Abbasid establishment to arrest him.