غالیان دوره امام رضا (ع) و چگونگی برخورد آن حضرت (ع) با آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ مقطع دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی.

چکیده

بررسی جریان فکری غلو در زمان امام رضا(ع) (183 ـ 203 ق) و نوع برخورد آن حضرت(ع) با این جریان، موضوع اصلی این مقاله است. بررسی این جریان فکری نشان می‌دهد پدیده غلو که از دوران امامان قبلی وجود داشت در این دوران در قالب غالیان برجسته و مشهوری چون یونس بن ظبیان و محمد بن فرات و طرح افکار غالیانه دیگری به خصوص از جانب غالیان واقفی (بشیریه) تداوم یافته است. هم چنین در این دوره شاهد بروز عقاید غالیانه تفویض، تشبیه، تناسخ و احادیث غلوآمیز هستیم. امام رضا(ع) در مقام برخورد با این جریان علاوه بر مناظره با افراد سرشناس غالی و نقد صریح آنها، از دوستی و معاشرت با غالیان به شدت نهی نمودند. و در مواجهه با افکار غلوآمیزی مانند تشبیه، تفویض و تناسخ نادرستی آنها را تبیین فرمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extremists in Time of Imam Reza PBUH and the Way of That Holiness Dealing with Them

نویسنده [English]

  • Yadollah Hajizadeh
Ph. D in Islamic history and civilization, Islamic Maaref University
چکیده [English]

The study of intellectual trend in time of Imam Reza PBUH -183-203 After Hijrah and the way of that holiness dealing with it is considered the main issue of this article.
The study of this intellectual trend shows that the extremism being current in time of the previous Imams has been continuing by the outstanding and well-known extremists such as Yunus ibn e- Zebyan, Mohammad ibn e- Forat as well as the others particularly Vaqefi –Bashiri- extremists.
Furthermore, in this period we are observant of the advent of the extremist ideas such as entrusting, simile, metempsychosis as well as extremist traditions. Dealing with this trend, Imam Reza directly criticized them, severely prohibited any relationship and cordiality with them and additionally clarified the untruthfulness of the extremist thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Reza PBUH
  • extremists
  • Yunus ibn e- Zebyan
  • Mohammad ibn e- Forat
  • Vaqefi