کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
واکاوی قرآنی ـ تاریخی ابعاد جنگ نرم در جامعه‌ مسلمانی صدر اسلام

دوره 22، شماره 1 - بهار1400 _ مسلسل 85، خرداد 1400، صفحه 7-34

10.22081/hiq.2021.70428

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده؛ مریم نظربیگی