واکاوی قرآنی ـ تاریخی ابعاد جنگ نرم در جامعه‌ مسلمانی صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

2 دکترای تاریخ اسلام

10.22081/hiq.2021.70428

چکیده

ظهور پیامبران همواره با چالش­ها و مخالفت­هایی در قالب‌های گوناگونی از مواجهه نظامی تا جریان نفاق روبه‌رو بوده است. این موضوع در نخستین جامعه اسلامی به صورت آشکار وجود داشته است و بخشی از آیات قرآن کریم به ابعاد سخت و نرم آن اختصاص یافته است. جنگ نرم به معنای توانایی شکل دادن به باورها و کشش‌های دیگران و هدایت رفتار آنان، بدون بهره‌گیری از زور است. این پژوهش درصدد است پس از مفهوم‌شناسی جنگ نرم و تبین ابعاد و شاخص­های آن، مصادیق جنگ نرم را در چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی در جامعه مسلمانی صدر اسلام بر اساس شواهد قرآنی و مستندات تاریخی به شیوه وصفی ـ تحلیلی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic- Historical Investigation of Soft War Dimensions in the Muslim Community of Early Islam

نویسندگان [English]

  • Ayub Amraee 1
  • Ahmad Fallahzadeh 2
  • Maryam Nazarbeigi 1
1 Assistant professor of Quran and Hadith science, Ayatollah Borujerdi university
2 Ph. D in history of Islam
چکیده [English]

The presence of Prophets has been constantly along with the diverse challenges and oppositions from military conflict to disunion. This issue has been explicitly considered in the earliest Islamic community so that part of verses of holy Quran has been devoted to its hard and soft dimensions. Soft war is the ability of forming the others’ beliefs, actions and regulating their behaviors with no taking advantage of dictatorship. After the identification of the concept of soft war and the clarification of its dimensions and indexes, this research is to clarify the instances of soft war into the four cultural, social, political and military grounds in the Muslim community of early Islam based on Quranic evidences and historical documents through the descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Quran
  • Prophet Mohammad (PBUH)
  • history of early Islam
  • hard war
  • soft war