کلیدواژه‌ها = امامت
بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم علیه السلام

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، اردیبهشت 1394، صفحه 7-29

محمد علی چلونگر؛ محمد سعید نجاتی


ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه‌ها، عوامل، پیامدها

دوره 15، شماره 3 - پاییز - مسلسل 59، آذر 1393، صفحه 135-158

حسین حسینیان مقدم؛ روح الله توحیدی نیا


بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، فروردین 1392، صفحه 83-103

سید عبدالکریم حسن پور


زمینه های تاریخی نگارش «الاحکام السلطانیه» از سوی ابن فرّاء

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387، صفحه 131-147

نبی الله باقری زاد گنجی


غیبت صغری و نخستین بحران های امامیه

دوره 7، شماره 1 - بهار 85 - مسلسل 25، خرداد 1385، صفحه 35-82

محمد کاظم رحمتی


امام على اصغر زین العابدین‏ علیه السلام

دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، اردیبهشت 1384، صفحه 193-220

دوایت.م. دونالدسن‏؛ عباس احمدوند


ملاحظاتی چند در نظریه ی اهل سنت در باب خلافت

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382، صفحه 199-212

همیلتون آ. ر. گیب؛ نصرالله صالحی