ملاحظاتی چند در نظریه ی اهل سنت در باب خلافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

گیب، در مقاله حاضر، که هدف از آن بازخوانی نظریه اهل سنت در باب خلافت است، بر مبنای چهار نکته اساسی به بحث میپردازد:
1. در وهله نخست به مخالفت با نظر کسانی می پردازد که معتقدند ماوردی به تدوین نظریه ی نهایی اهل سنت در باب خلافت پرداخته است؛
2. به نظریه ی اشعریان در باب خلافت و سرنوشت این نظریه در پی تحولات مترتب بر آن می پردازد؛
3. جنبه های مختلف نظریه ی خلافت و نسبت آن با امامت را در امپراطوری عثمانی مورد بازبینی قرار می دهد؛
4. در آخر به بیان این نکته می پردازد که در جوامع اهل سنت، نظریه ی مقبول و عامی در خصوص خلافت وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some considerations on the Sunni Theory of the Caliphate

نویسندگان [English]

  • Hamilton A.R.Gib 1
  • Nasrolah Salehi 2
چکیده [English]

In the article before you whose objective is to reviw the Sunnite view on the issue of khilafah, Gibe centers his argument on four basic opints:
1. He disagrees with the opinion of those who believe Mawardi had embarked on the exposition of the ultimate Sunnite opinion on the issue of khilafah.
2. He deals with the Ash'aris' opinion on the issue of khilafah and the fate of that opinion following its later transformation.
3. He reviews the different aspects of the khilafah theory and its relevance to the imamah theoty in the Ottoman Empire.
4. He concludes that there had not been any generally accepted opinion on the issue of khilafah among the Sunnite communities throughout history.