بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

2 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، پس از ارائه تحلیلی درباره پیوستگی تلاش پیگیر سیاسی امام کاظم علیه السلام ، با اهتمام به شئون معنوی امامت که احیاناً با امور فوق عادی بشری همراه است، انگاره تکامل تدریجی مذهب در دوره آن حضرت نقد شده است. بخش اوّل مقاله که ویژه تبیین فعالیت‌های سیاسی امام هفتم علیه السلام است، این فعالیت‌ها را با روش تحلیل تاریخی و به کمک یافته ­های رجالی و حدیثی یک سیاست تهاجمی ‌و تلاش جدی برای انقلاب و قیام عمومی ‌تحلیل می‌کند و بخش دوم، به اهتمام امام علیه السلام برای تبیین جایگاه معنوی امامت شیعه با تکیه بر منابعی که متهم به غلو نیستند، اختصاص یافته است. بخش پایانی این نوشتار نیز به‌هم­پیوستگی این دو شأن را در نگاهی شیعی ترسیم می‌کند و به استناد آن، تکامل تدریجی و یا حرکت امامت از رهبری سیاسی به رهبری معنوی و فرابشری را نفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Political and Spiritual Approaches of Shiite Imamate in Imam kazem’s life

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Chalungar 1
  • Mohammad Saeed Nejati 2
1 Associate professor of history department, Isfahan University
2 Ph. D student of history of Islam, Isfahan University
چکیده [English]

Following the presentation of analysis pertaining to the constant political tryout of that holiness while considering the spiritual status of Imamate being probably along with extraordinary affairs of hunman, this article has criticized the image of gradual evolution of religion in that era. The first part of article devoted to the statement of political activities of Imam Kazem –PBUH- analyzes these activities through the historical analysis, relying on rijali and tradition findings of an aggressive policy as well as a serious trial towards the public revolution and uprising. The second part is concerned with the of Imam Ali’s enterprise towards the statement of spiritual position of Imamate of Shi’ah relying on the sources not accused of exaggeration. The final part illustrates the concord of these two statuses in Shiite view and accordingly, it rejects the gradual evolution or the progression in Imamate from the political leadership towards the spiritual and super human one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Kazem –PBUH-
  • Imamate
  • political status of Imamate
  • Spritual status of Imamate
  • the change in the discourse of Imamate