کلیدواژه‌ها = خلافت
دلایل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر (613ق.)

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، خرداد 1393، صفحه 93-134

ناهید طیبی


فضل الله بن روزبهان خنجی و شریعتنامه نویسی در قرن نهم

دوره 10، شماره 2 - تابستان 88 - مسلسل 38، تیر 1388، صفحه 33-66

حسین ایزدی


زمینه های تاریخی نگارش «الاحکام السلطانیه» از سوی ابن فرّاء

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387، صفحه 131-147

نبی الله باقری زاد گنجی


چگونگی بیعت با امام علی(ع)

دوره 7، شماره 3 - پاییز 85 - مسلسل 27، آذر 1385، صفحه 31-50

علی کریمی


جنگ در دوره خلفا

دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، مهر 1383، صفحه 175-188

کلود کائن؛ ابراهیم موسی پور


جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله؛ انتقال کاریزما

دوره 5، شماره 2 - تابستان - مسلسل 18، تیر 1383، صفحه 5-36

فهیمه فرهمند پور


نگاهى به کتاب «خلافت اموى»

دوره 5، شماره 1 - بهار - مسلسل 17، اردیبهشت 1383، صفحه 187-206

علی حسن بیگی


ملاحظاتی چند در نظریه ی اهل سنت در باب خلافت

دوره 4، شماره 2 - تابستان - مسلسل 14، تیر 1382، صفحه 199-212

همیلتون آ. ر. گیب؛ نصرالله صالحی