جنگ در دوره خلفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 عضو هیأت علمى بنیاد دایرة المعارف اسلامى.

چکیده

کلود کائن، نویسنده این بخش از مدخل مفصّل حَرب (جنگ) در دائرةالمعارف اسلام، که بخشهاى دیگر آن به جنگ در ایران، عثمانى، هند، و مصر دوره ممالیک اختصاص یافته و با شمار زیادى ازمقالات مرتبط نظیر جهاد، جیش، حصار، دارالحرب، باروت و جز آنها تکمیل مى‏شود، به فن و هنر جنگ در عهد خلافت اسلامى (از آغاز تا پایان قرن هفتم هجرى) پرداخته است. او ضمن بررسى اجمالى تأثیرات ادبیات مربوط به هنر جنگ در تمدنهاى پیش از اسلام نظیر ایران، یونان و هند و انتقال تجربیات این تمدن‏ها به جهان اسلام، از عناصر مختلف مُقوّمِ ساختار یک جنگ کلاسیک، نظیر اعلان جنگ، بسیج و تجهیز نیروها (آماد)، فرماندهى، جاسوسى و ضد جاسوسى، مسأله تأمینِ روحیه جنگى، سازمان رزم، تسلیحات، تدارکات، پشتیبانى و لُجِستیک، مسائل سوق الجیشى، نحوه استقرار نیروها در اردوگاه و تأمین و مراقبت، نظامهاى تهاجم و دفاع (آفند و پدافند)، ضد حمله (پاتک)، کمین، محاصره، عقب نشینى تاکتیکى، غنایم و نحوه تقسیم آن، فتحنامه‏ها و جشنهاى پیروزى، نحوه برخورد با اسیران، همچنین متارکه جنگ و انعقاد قرارداد آتش بس، و سرانجام شیوه جنگ‏هاى نامنظم سخن گفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

War in the period of caliphs

نویسندگان [English]

  • Cl. Cahen 1
  • Ebrahim Mussapoor 2
چکیده [English]

Claude Caen, the writer of this part of comprehensive "War" entry in the "Encyclopedia of Islam" - other parts of which are dedicated to war in Iran, Ottoman Empire, India, and Egypt in the Mamluk period and which are complemented with a large number of related articles such as jihad, army, fortification, war room, gunpowder etc. - deals with the technique and art of war in the period of the Islamic Caliphate (from the beginning to the end of 7th century A.H.). While briefly studying the influence of war-related literature in pre-Islamic civilizations such as Persia, Greece, and India and the transter of these civilizations' experiences to the Muslim World; he also talks about various elements involved in a classic war including declaration of war, mobilization and equipment of troops, command and control, espionage and counter - espionage, maintenace of morale, fighting organization, armamentes, support and logistics, strategic issues, the stationing of forces and security and vigilance in the camp, offensive and defensive plans, counterattack, ambush, siege, tactical retreat, booty and its division among troops, conquest accounts and victory celebrations, prisoners of war, truce and conclusion of a peace accord, and finally guerrilla warfare.