کلیدواژه‌ها = امام صادق(ع)
مناسبات اجتماعی و تعاملات فکری امامیه با خوارج در عصر صادقین(ع) (94-148 ه.ق)

دوره 20، شماره 2 - تابستان 98 - مسلسل 78، مهر 1398، صفحه 7-30

10.22081/hiq.2019.67349

رمضان محمدی؛ محمدعلی توحیدی نیا؛ روح الله توحیدی نیا


راهبردهای اجتماعی امام صادق(ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی

دوره 19، شماره 2 - تابستان 97 - مسلسل 74، شهریور 1397، صفحه 41-68

10.22081/hiq.2018.66104

حمید رضا مطهری؛ مصطفی نادری


ابن ابی العوجا و امام صادق(ع)

دوره 7، شماره 4 - زمستان 85 - مسلسل 28، دی 1385، صفحه 81-100

طاهره عظیم زاده طهرانی


عبدالملک بن اعین

دوره 3، شماره 1 - بهار - مسلسل 9، اردیبهشت 1381، صفحه 25-46

محمد اصغری نژاد