عبدالملک بن اعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دانش آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

یکى از فرهیختگان سده دوم هجرى عبدالملک بن اعین, برادر زراره بن اعین, راوى معروف است. متإسفانه با آن که تعریف ها و توصیفات ارزنده اى از وى در لسان شریف امام صادق(ع) و اندیشمندان شیعه و سنى شده, ولى چهره وى بر برخى از رجالیون پوشیده مانده است. هرچند مقاله حاضر بحثى رجالى نیست اما تا اندازه اى زوایاى گوناگون زندگى عبدالملک را بررسى نموده و به علل تضعیف وى از سوى پاره اى رجالیون اهل سنت اشاره کرده و به گونه اى نسبتا مفصل درباره (خاندان) اعین سخن مى گوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abdulmalikibn–e A´yan

نویسنده [English]

  • Mohammad Asgharinezhad
چکیده [English]

An elite person in the 2nd century A. H. was Abdulmalik ibn–e A´yan, the brother of the famous hadith relator, Zuraraht– ibn–e A´yan. Although he has been highly praised by Imam– Jáfar as –
Sadigh and various other Sunni and Shi´i scholars, ibn–e A´yan has remained unknown to some religious biographers. Although the present article is not a biographical investigation, it tries to shed light on the dark corners of ibn–e A´yan’slife,and examine the reasons for his undermining by a number of Sunni genealogists. The article has also tried to give a relatively complete account of ibn–e A´yan’s genealogy.